• Текст
  • Текст
  • Текст

Системите Бетамарк представляват качествени решения за контролна достъпа със стилен дизайн и отлична функционалност.  С продуктите на Бетамарк могат да се правят различни системи с произволна сложност  за широк кръг от приложения.

Водещи продукти на Бетамарк ЕООД

Почти всички изделия са с вградени микроконтролери. Системите могат да се използват в жилищни и обществени сгради, общежития, хотели, болници, домове за стари хора и затворени жилищни комплекси ... прегледайте всички продукти

Цифрови аудио и видео домофонни системи

Болнични повиквателни системи

Домофонни системи за затворени комплекси

Паник системи за хотели

Гаранция и фирмена поддръжка

Бетамарк ЕООД дава на своите клиенти  гаранция 3 години за цифровите системи.

Фирмата предлага изгодни отстъпки за дилъри, монтажници и строителни фирми.
Дилърите могат да разчитат на индивидуални решения за техните конкретни проекти.

За Бетамарк ЕООД

БЕТАМАРК ЕООД има запазена търговсkка марка Betamark за цялата европейска общност (рег. номер 73780) и е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, секция електроника автоматизация и съобщителна техника (рег. номер 16080). БЕТАМАРК ЕООД изнася своята продукция за Гърция, Турция, Македония, Холандия,  Тунис и др. ... прочетете още

Системи Бетамарк

Системите Бетамарк представляват качествени решения за контрол на достъпа със стилен дизайн и отлична функционалност. Почти всички изделия са с вградени микроконтролери. Системите могат да се използват в жилищни и обществени сгkради, общежития, хотели, болници, домове за стари хора и затворени жилищни комплекси.
С продуктите на Бетамарк могат да се правят различни системи с произволна сложност, покриващи най-съвременните изисквания за широк кръг от приложения.
Начинът на окабеляване, схемите за свързване, изводните клеми и начинът на програмиране са сходни при всички видове системи (домофонни, болнични, хотелски, портиерски). Използват се само 3 проводника при сигналните системи, само 4 проводника при аудио системите и само 5 проводника при видео системите, като навсякъде са свързани в паралел.
Схемите са ясни и лесно изпълними. При проектирането на системите Бетамарк са съобразени рационалното използване на материалите и консумацията на енергия.


Фирма Betamark има  валидни регистрации за целия Европейски съюз на:

1. Свидетелство търговска марка
2. Свидетелство за промишлен дизайн
3. CE маркировка