banner

АНАЛОГОВА СИСТЕМА Бетамарк 3+1

Аналоговите домофонни системи Бетамарк са подобрен вариант на традиционните системи.

Изпълняват се с намален брой проводници по схема 3+1.

Минималната конфигурация на системата включва входно табло, захранваща централа и съответния брой  домофони.

Входното бутонно табло е направено от двупластова неръждаема стомана. Бутоните са вандалоустойчиви от неръждаема стомана. Прозорчетата за надписи са с ефектно и икономично осветление.
Има вграден контролeн звуков сигнал при позвъняване и отключване, както и светлинeн сигнал при звънене, при вдигната слушалка и при отключване на вратата.

Към входното табло може да бъдат монтирани кодова клавиатура за отключване с персонален код или четец за карти (тагове). Може да се окомплектова с каса за повърхностен монтаж и защита от дъжд.

Домофонната централа БМ433 осигурява захранването на системата. Предвидени са 3 различни мелодии за позвъняване: от входа, от етажа и при интерком. Електромагнитният насрещник (ЕМН) се управлява с постоянен ток чрез реле-време (5-30 сек). Към централата може да се добави акумулатор за работа при спиране на тока.

Универсалната домофонна централа ВМ4410 не позволява подслушване при входа и осигурява включване на стълбищното осветление от домофона.

Домофоните са 2 вида:

- Обикновен аналогов домофон по схема 3+1, което означава 3 проводника за разговор и отключване (общи за всички) плюс 1 проводник за звънене. Бутонът за отключване окъсява микрофонната верига. Предвиден е втори бутон за включване на стълбищното осветление.

- Аналогов домофон с модул против подслушване. В разговор може да се включи само домофонът, който е получил позвъняване, като всички останали са електронно блокирани. Също има допълнителен бутон за включване на стълбищното осветление.

Произвеждаме и аналогов домофон по схема 4+1, който е съвместим със всички аналогови системи на различни производители изпълнени по евростандарта 4+1. Може да работи в други системи с различна сила на микрофона, както и с по-старите системи с общ плюс.

Магистралата към етажите е само 4 проводника, като 3 проводника са за разговор и отключване на вратата, а четвъртият - за етажната мелодия. Така не е необходим отделен звънец над вратата, като домофонът звъни с 2 различни мелодии на позвъняване – от входа и от етажа.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА АНАЛОГОВИТЕ СИСТЕМИ БЕТАМАРК 3+1

• Входно табло от двупластова неръждаема стомана с вандалоустойчиви метални бутони.
• Намаляване разходите за проводници и допълнителни материали, при система 3+1
• Три различни мелодии за позвъняване, без необходимост от отделен звънец
• Контролен звуков и светлинен сигнал на входа при позвъняване
• Защита срещу подслушване
• Възможност за работа с 3 входа