banner

Галерия

Комплекс Хармония външен вход  

Комплекс Хармония вътрешен вход 

Варна, 60 ап. с видео   

Варна 10 ап. с кодово отключване 

София, 4 ап. 

София, 40 ап. с видео 

Варна, жк. Чайка бл.63 през 2006 г. 

Варна, жк. Чайка бл.63 през 2014 г. 

Болнична повиквателна система
Военна болница в Скопие, Макдеония  

Болнична повиквателна система
Военна болница в Скопие, Макдеония