banner

ИНТЕРКОМНИ С-МИ

Интеркомните системи се използват като средство за вътрешна комуникация предимно в общежития и в неголеми фирми или учреждения. Абонатите могат да бъдат повиквани от портиера или от входа за външни посетители, а всеки абонат може да се свързва с портиера.

Системата съдържа една цифрова централа и необходимия брой цифрови домофони (със или без клавиатура). Когато домофонът е с клавиатура, могат да се правят произволни вътрешни връзки между абонатите, както при една телефонна централа.

Различното тук е, че в даден момент може да се провежда само един разговор. Броят на абонатите в конферентен разговор е до 10. За портиера може да се използва операторски пулт с клавиатура и дисплей за изписване на абоната, изпратил повикване.

На входа може да бъде добавен и цифров входен панел за директна връзка между външните посетители и абонатите на системата.

Свързването между абонатите и другите устройства в системата е по 4 проводника, свързани в паралел. Домофоните са адресируеми, като максималният им брой е 240.