banner

СТЪЛБИЩНИ АВТОМАТИ

Стълбищният програмируем автомат е предназначен за управление на стълбищното осветление в жилищни и обществени сгради.

Може да се използва за управление на лампи с нажежаема жичка, на енергоспестяващи лампи, както и на светодиодни лампи, включени в мрежа 220 V / 50Hz

При всяко натискане на стълбищен бутон осветлението се включва плавно, като се ограничава пусковия ток за удължаване живота на лампите с нажежаема жичка.

При енергоспестяващите лампи не се наблюдава плавно включване.

Времето за светене може да се задава чрез броя натискания на стълбищния бутон, като всяко натискане съответства на 1 минута време за светене.

Автоматът предупреждава преди загасване на осветлението, като 10 сек. преди изтичане на зададеното време осветлението примигва два пъти. Може да се добави време за светене, преди или след предупреждението за загасване, с натискане на който и да е стълбищен бутон.

Схемата за свързване е както при всички стандартни стълбищни автомати.

Със стълбищния автомат се икономисва ел. енергия от 30 % до 50 % спрямо автоматите с фиксирано време, а също така се удължава живота на лампите с нажежаема жичка с 5 до 8 пъти.