banner

Вх.табло с клавиатура и LCD

Цифровият входен панел е изработен от висококачествена двуслойна неръждаема стомана (INOX).

Цифровият входен панел е компактен, с еднакъв вид и размери както за 10, така и за 240 апартамента.

Размерите му са 2-6 пъти по-малки в сравнение с таблата с бутони.

Във всеки един момент могат да бъдат добавяни нови абонати. 

Позвъняване до даден абонат става, като се набере номера на  апартамента от клавиатурата. 

Клавиатурата изпълнява функцията и на кодова брава за отключване на входната врата с код на собствениците.

Всеки абонат  разполага със собствен четирицифрен код, който може да бъде променян по всяко време, ако е  необходимо.
Дисплеят е осветен и се използва за изписване на адреса на сградата и за инструкции при работа и програмиране. Може да изписва и фамилиите на живущите в блока. 

Към цифровия панел по всяко време могат да се добавят CCD видеокамера и RFID четец.
RFID четецът поддържа до 2000 карти/чипа (по 8 на апартамент). Чиповете за всеки отделен апартамент могат да се добавят и изтриват по всяко време.

Клавиатурата е метална и с осветление на цифрите на бутоните.