banner

Продукти

Системите Бетамарк представляват качествени решения за контрол на достъпа със стилен дизайн и отлична функционалност. Почти всички изделия са с вградени микроконтролери. Системите могат да се използват в жилищни и обществени сгради, общежития, хотели, болници, домове за стари хора и затворени жилищни комплекси.

С продуктите на Бетамарк могат да се правят различни системи с произволна сложност, покриващи най-съвременните изисквания за широк кръг от приложения.

Начинът на окабеляване, схемите за свързване, изводните клеми и начинът на програмиране са сходни при всички видове системи (домофонни, болнични, хотелски, портиерски). Използват се само 3 проводника при сигналните системи, само 4 проводника при аудио системите и само 5 проводника при видео системите, като навсякъде са свързани в паралел.

Схемите са ясни и лесно изпълними. При проектирането на системите Бетамарк са съобразени рационалното използване на материалите и консумацията на енергия.

Фирма Betamark има  валидни регистрации за целия Европейски съюз на:

1. Свидетелство търговска марка
2. Свидетелство за промишлен дизайн
3. CE маркировка